Medlemsfordeler som medlem i Simulatorforum

Som medlem i Simulatorforum får du en rekke fordeler. Du med å utforme din egen hverdag og fremtid, dersom du jobber i bedrift eller kursvirksomhet med simulatorer. Du kan påvirke opplæringsplaner, veiledninger og rammebetingelser gjennom det arbeid som gjøres i bransjegruppen. I tillegg er det en rekke andre fordeler du får som medlem.

Simulatorforum  er en aktiv gruppe som har tatt initiativ til å ivareta bransjens interesser ovenfor myndigheter og andre interesseparter. 

Bransjen ønsker å ha et forum der saker kan diskuteres og eventuelt fremmes for myndighetene. Det er også viktig å ha påvirkningsmulighet dersom det er store endringer på gang.

Bistand til deg

Sekretariat

NOORSI har sekretariat gjennom Noorservice der medlemmene kan henvende seg med aktuelle spørsmål.

Spørsmålene kan være mange, og tiden kan være knapp, dere får hjelp direkte eller henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende. Vennlighet, kunnskap og god oppfølging er sekretariatets målsetting. Ring oss og vi sjekker saken!

 

Synliggjøring av bransjen og yrkessjåføropplæringen 

Simulatorforum i NOORSI jobber for å synliggjøre bransjen ovenfor offentlige myndigheter, direktorat og departement som forvalter regelverket. Simulatorforum ivaretar skolene og instruktørenes interesser og deltar i høringsprosesser.

Oppdatering

Simulatorforum hjelper medlemmene med å holde seg oppdatert vedrørende regelverk og nyheter. Instruktører som holder seg oppdatert får en mer interessant arbeidshverdag og fornøyde kunder! Simulatorforum bidrar til å øke kompetansen hos medlemmene.

Informasjon

Simulatorforum har gjennom sekretariatet i Noorservice et system for å håndtere en effektiv informasjonsflyt som orienterer medlemmene om relevante endringer. Aktuell informasjon formidles på e-post til medlemmene, samt gjennom web-portal og Facebook. Eksempler på informasjon er endringer i læreplaner og forskrifter, fortolkning av disse samt eventuelle nye retningslinjer.

Markedsføring

Som medlem blir du med i vår søkbare kursdatabase. På søkesiden kan firmaer finne frem til aktuelle kurs.

Fagmiljø

Simulatorforum har et eget styre som gjenspeiler gruppens kompetanseområder. Styret skal være sekretariatets rådgiver i fagspørsmål.

Fellesskap

Simulatorforum gir fellesskap med andre instruktører og kontrollører gjennom konferanser, fagsamlinger og seminar.
I tillegg kommer årlige medlems- og årsmøter. Disse foraene gir gode muligheter for nettverksbygging.

Medvirkning

Simulatorforum ivaretar medlemmenes interesser gjennom innspill mot og dialog med myndighetene når forskrifter og læreplaner skal utformes. Simulatorforum jobber for dine interesser og dine synspunkter. En bransjeorganisasjon har større innflytelse enn enkeltpersoner, så ta kontakt.

Studieturer og bedriftsbesøk

Simulatorforum arrangerer bedriftsbesøk til bedrifter som kan øke din kompetanse rundt temaene produkt, bruk og undervisning. Slike turer gir deltakerne innsikt og kunnskap og det knyttes kontakter og fordelaktig nettverk.

grupper i plenum.

 

 

Økonomiske fordeler

Materiell

Simulatorforum forhandler aktuelt materiell etter innspill fra medlemmene. materiellportalen.no  finner du materiell til gunstige medlemspriser. Har du innspill vedrørende materiell, ta kontakt med info@noorservice.no så vil vi følge opp dine forslag.

Videre har NOORSI utviklet bransjerelevante elektroniske system,ta kontakt dersom du ønsker informasjon om dette.

 

Forsikring

NOORSI har fremforhandlet meget prisgunstige forsikringsavtaler for instruktører og kontrollører gjennom Gjensidige forsikring. Forsikringene er skreddersydd instruktørenes og kontrollørenes behov for dekning.

 

Kompetansebevis

NOORSI har gunstig rabattavtale på sertifisert - og dokumentert kompetansebevis gjennom Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring.

Hotellavtale

Gjennom en hotellavtale med Choice-kjeden får medlemmene i Simulatorforum rimeligere overnatting både i jobb- og privat sammenheng, på alle Clarion, Quality og Comfort hoteller i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Vikarer/ ekstrahjelp

Dersom du som instruktør skulle bli syk eller av andre grunner ikke kan holde et kurs, kan du ta kontakt med Simulatorforum for informasjon om vikarmuligheter. Har dere behov for ekstrainstruktør kan Simulatorforum bidra med kontakter. Har derimot du ledig kapasitet kan du melde deg som aktuell vikar eller ekstrainstruktør.

Kurs, fagsamlinger og konferanser

Som medlem i Simulatorforum kan du delta på kurs, fagsamlinger og konferanser til rabatterte priser. Dette gjelder alle kurs, fagsamlinger og konferanser i NOORSI skolen.