Om HSO gruppen

iStock_000081721009_Large (2).jpg

Hvem er HSO gruppen

 

Bransjegruppe Havbruk Sjøfart Offshore (HSO gruppen) er en bransjegruppe for kursholdere/instruktører, kontrollører i sakkyndig virksomhet, A og B kontrollører i henhold til Sjøfartsdirektoratets regelverk samt andre som har interesse av dette fagområdet. 

 

Gruppen er en bransjegruppe som er engasjert i fagområdet  havbruk, sjøfart, offshore, under Sjøfartdirektoratet, PTIL og Arbeidstilsynets regelverk, herunder kour/opplæring og kontroll. 

 

HSOgruppen ble startet i februar 2008 under navnet offshore og sjøfartgruppen, og hovedformålet var å ivareta interessene til alle de som var involvert i opplæring og kontroll på kraner, løfteredskap, rigg mm om bord på plattformer og skip, herunder både kursholdere/instruktører og bransjen for øvrig  

 

Det var stor aktivitet i gruppen fra 2008 frem til nedturen i oljeindustrien, og gruppen gjenoppstod for fullt i 2019 med nytt navn der havbruk kommer i hovedfokus.

Faggruppen har medlemmer fra hele landet, herunder opplæringsvirksomheter/instruktører og kontrollforetak/kontrollører.  

Kurs innen dette fagområdet har foregått i en årrekke og er godt innarbeidet i flere bransjer. Typiske kurs som gruppen skal dekke er riggerkurs, G5 offshorekran, G20 dekk/skipskran, løfteredskap, rørhåndteringskran, personellwinch, taljer osv.

 

Litt av problemet her har vært at man må forholde seg til regelverk fra tre forskjellige myndigheter, herunder Sjøfartsdirektoratet, PTIL og Arbeidstilsynets regelverk. både når det gjelder kontroll og opplæring.

 

Gruppen etablerer i 2019 et eget styre for bransjegruppen, og styret er satt sammen av personer med langt erfaring fra bransjen, blant annet som instruktører og kontrollører. 

​Bransjegruppen har alle typer medlemmer, hovedsaklig opplæringsvirksomheter og kontrollørforetak men også firma som driver HMS og andre tjenester.  

 

Bransjegruppen skal ha en årlig konferanse med middag og sosialt samvær. Det legges vekt på at møtene skal ha både en faglig høy standard, men også at det sosiale samværet skal være nyttig og hyggelig.  

Bli medlem i HSO gruppen du også - vi jobber for DIN sak!

Hvem kan bli medlem

 

HSO gruppen opplæringsvirksomheter og kontrollørforetak samt personer som jobber med HMS eller har interesse av opplæring og kontroll innen havbruk, sjøfart eller offshore.

 

HSO gruppen praktiserer vid adgang til medlemskap.

 

 

Organisering

 

Årsmøtet er NOORSI sitt øverste organ. Årsmøtet består av medlemmene i NOORSI. Årsmøtet avholdes normalt i mars måned hvert år. Årsmøtet behandler hvert år prinsipielle saker som er viktige for foreningens medlemmer, økonomi og styrets årsberetning.

 

HSO gruppens styreleder fremlegger årsberetning for årsmøtet på lik linje med alle faggrupper i NOORSI.

Medlemmene har altså full kontroll på foreningen gjennom årsmøtet.

 

Årsmøtet velger styret i NOORSI. 

 

Administrerende Direktør i NOORSI utpeker administrator, som er den som normalt har oppfølging med den daglige drift i HSO gruppen, tilrettelegging for møter og aktiviteter m.m.

 

Tilknytning til NOORSI

 

HSO gruppen er en bransjegruppe innenfor NOORSI som paraplyorganisasjon, med eget styre og administrator.

 

Medlemmene i HSO gruppen følger NOORSI sine vedtekter om medlemskap og betaling av medlemskontingent.

 

Medlemskap i HSO gruppen Arbeidsvarsling betyr også medlemskap i NOORSI med alle rettigheter på NOORSI sitt årsmøte.

 

Medlemskap innebærer også kostnadsfri innmelding i alle øvrige faggrupper og foreninger under NOORSI paraplyen, dersom disse kan være av interesse.

 

NORSK ORGANISASJONSSERVICE AS (et datterselskap av NOORSI) er sekretariat og teknisk arrangør for faggruppens aktiviteter som faggruppemøter, konferanser mm.