Leder

Simulatorforum er en faggruppe innenfor NOORSI som paraplyorganisasjon.

 

Det betyr at faggruppen har en leder som er valgt av gruppen samt en administrator som ivaretar den daglige drift.

 

Gruppen har normalt en eller to reiser til inn og utland for å se på og teste simulatorer mm, herunder med med middag og sosialt samvær.

 

Ny leder skal velges sommeren 2022

 

På grunn av vanskeligheter med reiser og besøk på simulatorer utenlands har det vært lavere aktivitet i Simulatorforum det siste året.