Styret

Simulatorforum er en bransjegruppe innenfor NOORSI som paraplyorganisasjon.

 

Det betyr at bransjegruppen har et styre som er valgt av gruppen samt en administrator som ivaretar den daglige drift. Styret har normalt tre til fire styremøter årlig, samt at gruppen normalt har en eller to reiser til inn og utland for å se på simulatorer mm, herunder med med middag og sosialt samvær.

 

Styret vil bli presentert i løpet av kort tid.

Styreleder

Styremedlem xxx

Styremedlem xxx

Styremedlem xxx

Styremedlem xxx

Styremedlem xxx

Styremedlem xxx

Please reload